2014 NENSGA Senior Cup Point Standings

The 2014 NENSGA Golf Season will begin on May 5, 2014.  When it does, you can keep track of the current point standings here!  The golfer with the highest score will be awarded the coveted NENSGA Senior Cup!  To see previous winners, click here.

GOLFERS
POINTS
McKillip , R.195
Claussen , D195
Mahler , J.130
Brehmer, K.155
Reed , G.130
Koopman , D.115
Lutt , T.110
Winter , J.105
Miller , M.120
Penlerick , B120
Gaer, B.130
Palas , M.90
Zeisler , B.100
Fuscher , E.90
Dubsky, D.90
Vahle, L.85
Timms, J.70
Weyrich, D.95
Knepper, S.80
Lundahl , B.90
Larson , R90
Schroeder , H.75
Meyer , B.95
Sill , S.95
Hansen, L.80
Jenkins, L.60
Wagner, D.65
Beck, T.65
Doolittle, J.60
Hixson , D.60
Tremain, D.75
Erb , T.60
Grant, J.60
Wiley, F.75
Grandquist, G.40
Spahn, R.40
Helphrey, D.75
Vanness, B.85
McQuistan, B.55
Hingst, V.40
Pile, J.35
Siemsglusz, M.35
Lund, J.40
Humburg, S.35
Bellingtier, G.45
Hahne, M.35
Schuele, B.45
Pinkley, D.40
Hartung, J.35
Anderson , D.50
Murren , G.80
Utecht , D.80
Anderson, G.35
Clarkson , K.50
Hoffman, D.35
Kampschneider, D.25
Huss , D.25
Kneifl, K.25
Meyer, D.30
Urwiller, S.25
Lute, D.25
Doggett, J. 25
Fairbanks, J.35
Warneke, P.35
Young, C.25
Dunn, D.25
Hoffart, R.40
Blum, D.25
Benson, D.25
Bartscher, L.30
Taege, M.50
Sobatka, J.45
Acklie, R.25
Reimer, W.45
Merchant, B.45
Meyer, M.20
Sullivan, T.20
Johnston, G.50
Reicks, M.20
Schoepf, G.45
Ralston, G.25
Andersen, B.20
Blair, L.20
Sterkel, R.20
Crosser, G.25
Haley, T.55
McKeon, T.20
Lura, L.20
Hansen, L.55
Thorberg, A.20
Sauser , J.20
Ullery, R.20
Diediker , D.15
Johnson, B.15
Skrivian, T.15
Anderson , T.J.15
Knaak, L.15
Smith, S.15
Frevert, A.35
Knaak, J.15
Urwiller, G.55
Baumert, G.15
Stover , S.15
Recob, J.35
Avery, L.25
Alms. C.15
Houska, M.15
McCoy, J. 35
Thalken, D.15
Kathol, D.15
Doyle, J.15
Crippen, B.25
Heimann, M.15
Wickman, K.30
Montgomery, D.30
Ballantyne, J.10
Henderson, J.10
Erwin, J.10
Howell, R.10
Kneifl, S.10
Unger, D.05
Fredrichsen, R.05
Rinehart, A.05
Schuett, B05
Schmidt, D.05
Wagner, R.25
Seegebarth, D.15
Vollers, H.40
Nelson, R.50
Rainer, B.10
Simonsen, R.10
Kurtenbach, K. 05
Buhl, D.15
Pfeifer, R.25
Hohenstein, R.15
Nelson, P.15
Burkink, Lee Jr.20
Jansen, J.15
Steffen, P.15
Ketteler, T.10
Speer, G.05
Jensen, R.05